Antti Salmenlinna 1897 - 1968 taiteilija

Etusivulle    Hakemistoon

Tyrvään kirkko

Tyrvään kirkko

Tyrvään kirkkoTyrvään kirkko Tyrvään kirkkoKirjekortti Tyrväältä Kirjekortti Tyrväältä
Kirjekortti Tyrväältä Kirjekortti Tyrväältä
Kirjekortti Tyrväältä Kirjekortti Tyrväältä
Korttien koko 149×105 mm.

Käsin kirjoitetun kortin teksti osapuilleen:
Tyrvää 21.12.37
K.H. vasta nyt kun kirkkovaltuusto "periaat-
teessa" päätti kirkkomme korjauksen.kirjoitan Teil-
le (katarrin takia vuoteessa).K.valt. hyväksyi
??? toimik:n esityksen, että Teitä pyydettäi-
siin tekmään ehdotukset (yhdessä neuvotellen
arkkit:n kanssa) väreistä ja mahdollisista
taiteellisista töistä ja niitä koskevista kustan-
nuksista.- Tutustukaanne Arkkit.Ström?
korjausehdotukseen  ja tehtyänne täällä jonkinlai-
sia alustavia ehdotuksia - saanemme sitten
tilaisuuden niistä keskustella. -Toivotta-
vasti pääsen pian liikkeelle ja voin asiasssa jotain
tehdä..odotan suos.ilmoitustanne kirjeellisenä
t. puhelimessa.Toivottaen siunattua Joulua.
L.H/Svanberg