Antti Salmenlinna 1897 - 1968 taiteilija

Etusivulle    Hakemistoon

Kallion kirkko


Kallion kirkon lasimaalausehdotus
Ehdotus Kallion kirkon kuorin ikkunoiden lasimaalaukseksi.Reliefi

Reliefi
"Hannes Autereen puureliefi Kallion kirkon alttarille Antti Salmenlinnan suunnittelun mukaan"Otteita Kallion seurakunnan vuosikertomuksesta vuodelta 1956:

Kallion seurakunnan lehti 1956

Kallion seurakunnan lehti 1956

Kallion seurakunnan lehti 1956

Kallion seurakunnan lehti 1956

Kallion seurakunnan lehti 1956

Kallion seurakunnan lehti 1956